Pakendijäätmekäitlejad ja ettevõtjad, kes toodavad pakendit või pakendavad Eesti turu jaoks, toovad seda sisse või veavad välja, peavad pidama oma pakendialase tegevuse kohta pakendimaterjali liikide kaupa regulaarset arvestust ning koostama pakendiaruannet vastavalt Pakendiseadusele.

Meie kogenud meeskond koostab teie ettevõttele vajalikud pakendiaruanded ja esitab need ettevõtte eest taaskasutusorganisatsioonile.